veit > juridisch

 #1  
12.01.2004, 14:48
Hans Meijers
Mijn buurman heeft, met mijn toestemming, op zijn grond, op zijn
kosten, een muur gebouwd als erfafscheiding.
1) Mag ik nu gaten boren aan mijn zijde van de muur om bv bloembakken
op te hangen.
2) Mag ik bomen planten voor deze muur (wat is dan de max hoogte en
afstand tot de muur)
3) Mag ik op 5 cm afstand een eigen muur plaatsen?
4) Mag mijn buurman over deze muur heenkijken om te zien wat ik aan
mijn kant doe met zijn muur.
Wel veel vragen maar allemaal in dezelfde stijl.
 #2  
12.01.2004, 14:52
Bakhuys
"Hans Meijers" <meijehan> wrote in message
news:be2d
> Mijn buurman heeft, met mijn toestemming, op zijn grond, op zijn
> kosten, een muur gebouwd als erfafscheiding.
> 1) Mag ik nu gaten boren aan mijn zijde van de muur om bv bloembakken
> op te hangen. Nee, tenzij met toestemming.


> 2) Mag ik bomen planten voor deze muur (wat is dan de max hoogte en
> afstand tot de muur)
> 3) Mag ik op 5 cm afstand een eigen muur plaatsen? Ja, mits op eigen grond.


> 4) Mag mijn buurman over deze muur heenkijken om te zien wat ik aan
> mijn kant doe met zijn muur.

???????
 #3  
12.01.2004, 15:39
Jan Sevink
"Hans Meijers" <meijehan> wrote in message
news:be2d
> Mijn buurman heeft, met mijn toestemming, op zijn grond, op zijn
> kosten, een muur gebouwd als erfafscheiding.
> 1) Mag ik nu gaten boren aan mijn zijde van de muur om bv bloembakken
> op te hangen.


De muur staat op zijn grond, volgens mij mag je er geen gaten in boren

> 2) Mag ik bomen planten voor deze muur (wat is dan de max hoogte en
> afstand tot de muur)


Wettelijk op 2 meter uit de erf af scheiding maar de apv kan hiervan
afwijken.
Dus navragen bij de gemeente.

> 3) Mag ik op 5 cm afstand een eigen muur plaatsen?


Ja, zolang hij maar op eigen grond staat.
Of het raaszaam is om 2 muren zo dicht op elkaaar te plaatsen?

> 4) Mag mijn buurman over deze muur heenkijken om te zien wat ik aan
> mijn kant doe met zijn muur.


Gluren bij de buren is nog steeds verboden.

> Wel veel vragen maar allemaal in dezelfde stijl.


Jan, die geen jurist is
 #4  
13.01.2004, 00:20
Johannes
"Hans Meijers" <meijehan> schreef in bericht
news:be2d
> Mijn buurman heeft, met mijn toestemming, op zijn grond, op zijn
> kosten, een muur gebouwd als erfafscheiding.
> 1) Mag ik nu gaten boren aan mijn zijde van de muur om bv bloembakken
> op te hangen.


Je geeft het antwoord eigenlijk zelf al. Die muur staat helemaal op de grond
van de buurman, dus is het zijn muur (wie de bouw betaald heeft, is niet
relevant). En je mag nooit zonder toestemming in andermans muren boren.
Tip (voor als je geen toestemming krijgt): zelf een muur bouwen aan jouw
kant van de erfgrens, geheel op je eigen grond.

> 2) Mag ik bomen planten voor deze muur (wat is dan de max hoogte en
> afstand tot de muur)


Ingeval van hoog opschietende bomen kan de buurman verwijdering verlangen
als
de bomen (gemeten vanuit het midden van de stam) minder dan twee meter van
de
erfgrens staan. Voor struiken is de limiet 50 centimeter. Na 20 jaar is dit
vorderingsrecht verjaard. Er zijn echter
uitzonderingen. De belangrijkste zijn:
als erfdienstbaarheden anders bepalen, als plaatselijke gebruiken zich
ertegen verzetten (denk aan twee bospercelen naast elkaar), als plaatselijke
verordeningen een kortere afstand toelaten.
En vaak is ook een kapvergunnig vereist.

Let wel: voor bomen óp de grens (daarvoor moet de buurman wel toestemming
geven) gelden andere regels. Bomen óp de grens maken deel uit van de
erfafscheiding en zijn eigendom van de beide buren.

> 3) Mag ik op 5 cm afstand een eigen muur plaatsen?


Op eigen grond mag dit in beginsel.

> 4) Mag mijn buurman over deze muur heenkijken om te zien wat ik aan
> mijn kant doe met zijn muur.


In beginsel niet. Om die reden is in het Burgerlijk Wetboek geregeld dat er
erfdienstbaarheden moeten zijn voor het hebben van zichtdoorlatende ramen op
minder dan 2 meter van de erfgrens als die ramen uitzien op de buren. Ook
mag je in beginsel een erfafscheiding maken van twee meter hoog om inkijk te
voorkomen. Plaatselijke regelingen kunnen echter anders bepalen. En doen dat
vaak ook.

Maar de buurman heeft geen recht van klagen als jij in je blootje in je
eigen achtertuin het gras maait of de kippen voert. Dan moet hij maar de
andere kant uitkijken als hem de aanblik niet zint.
 #5  
13.01.2004, 09:56
Klungelsmurf
Hans Meijers klopte op de deur van mijn paddestoel en zei:

> Mijn buurman heeft, met mijn toestemming, op zijn grond, op zijn
> kosten, een muur gebouwd als erfafscheiding.


Als hij die muur met jou toestemming heeft neergezet had het handig geweest
om op dat moment aan te geven dat je wel toestemming wilt geven maar op
voorwaarde dat je er een paar bloembakken aan wil kunnen hangen.
 #6  
13.01.2004, 18:49
sandra
"Jan Sevink" <jan> schreef in bericht
news:8573

> Wettelijk op 2 meter uit de erf af scheiding maar de apv kan hiervan
> afwijken.
> Dus navragen bij de gemeente.


Hmm ik zou al die wetjes weleens willen zien.
Wij hebben een half jaar geleden een aanbouw gezet. Die staat tussen een
buitenmuur van mij en een buitenmuur van de buren (grof gezegd beton gestort
en een dak tussen de 2 muren). Geen probleem hoor!
En ik heb toch her en der navraag gedaan ook voor de toestemming van de
buren. Ach kan, ach niet echt nodig, ach waarom. Het schijnt als ze bezwaar
aantekenen dat ze me niks kunnen maken? Het zal wel, tot in de puntjes heb
ik dat toen niet opgezocht, ik was blij met m'n vergunning! :-)
Voor de gemeente was het in ieder geval niet nodig, ik mocht met vergunning
en bouwkundige tekeneningen en berekeningen (ook voor die muur) gewoon er
tegen aan bouwen. (maar ook een gemeente staat niet boven de wet
natuurlijk).

die 2 meter van jou gaat volgens mij ook nergens over. Het gaat hier over
een tuin!
En een tuin heeft normaal gesproken een erflijn (de grens van beide tuinen)
en daar staat 1 muur op die de lijn aangeeft.
Nu staat de diepte van die muur zo te lezen op de tuin van de buren, dus bij
de lijn houdt de muur op.
Hier is geen sprake van bouw of iets dergelijks. Hier is sprake van een
tuin!
Dus meneer mag tegen die muur aan op zijn grond gewoon een 2de muurtje
bouwen en z'n plantjes ophangen als de buurman lastig doet over een paar
gaatjes.

sandra
 #7  
13.01.2004, 20:34
Ruitenheer
"sandra" <ln.tencch> schreef in
news:400421af$0$138$3a628fcd:

[..]
> mocht met vergunning en bouwkundige tekeneningen en berekeningen (ook
> voor die muur) gewoon er tegen aan bouwen. (maar ook een gemeente
> staat niet boven de wet natuurlijk).


Als je een bouwvergunning hebt, betekent dit niet automatisch dat je ook
mag bouwen. De gemeente moet een aanvraag toetsen aan een aantal
voorschriften, als de aanvraag daaraan voldoet *moet* de gemeente de
vergunning verlenen.

Als jij de rechten van de buren schendt, en zij maken bezwaar tegen jouw
vergunning om die reden, zul je toch nog je vergunning krijgen. Maar daarna
kunnen de buren een schadeclaim indienen, en moet jij hun schade vergoeden.

Ruitenheer
 #8  
13.01.2004, 20:34
Johannes
"sandra" <ln.tencch> schreef in bericht
news:8fcd
[..]
> Dus meneer mag tegen die muur aan op zijn grond gewoon een 2de muurtje
> bouwen en z'n plantjes ophangen als de buurman lastig doet over een paar
> gaatjes.


Jan Sevink noemde die twee meter in verband met de aanwezigheid van bomen.
En die twee meter zijn geen onzien. Zie het navolgende artikel uit Boek 5
van het Burgerlijk Wetboek:

Artikel 42
1. Het is niet geoorloofd binnen de in lid 2 bepaalde afstand van de
grenslijn van eens anders erf bomen, heesters of heggen te hebben, tenzij de
eigenaar daartoe toestemming heeft gegeven of dat erf een openbare weg of
een openbaar water is.
2. De in lid 1 bedoelde afstand bedraagt voor bomen twee meter te rekenen
vanaf het midden van de voet van de boom en voor de heesters en heggen een
halve meter, tenzij ingevolge een verordening of een plaatselijke gewoonte
een kleinere afstand is toegelaten.
3. De nabuur kan zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van bomen,
heesters of heggen die niet hoger reiken dan de scheidsmuur tussen de erven.
4. Ter zake van een volgens dit artikel ongeoorloofde toestand is slechts
vergoeding verschuldigd van de schade, ontstaan na het tijdstip waartegen
tot opheffing van die toestand is aangemaand.
 #9  
13.01.2004, 20:36
Johannes
"Klungelsmurf" <klungel> schreef in bericht
news:rfsl
> Hans Meijers klopte op de deur van mijn paddestoel en zei:
> > Mijn buurman heeft, met mijn toestemming, op zijn grond, op zijn
> > kosten, een muur gebouwd als erfafscheiding.

> Als hij die muur met jou toestemming heeft neergezet had het handig geweest
> om op dat moment aan te geven dat je wel toestemming wilt geven maar op
> voorwaarde dat je er een paar bloembakken aan wil kunnen hangen.


Maar dat is hier niet gebeurd. Overigens bindt zo'n afspraak slechts de
betrokken contractspartijen. Als de buurman gaat verhuizen en er komen
nieuwe buren, hoeven die zich van die afspraak niets aan te trekken. Zij
waren daarbij immers geen partij en zijn daar dan ook niet aan gebonden.
 #10  
13.01.2004, 21:36
sandra
"Johannes" <j.v.knegsel> schreef in bericht
news:8fcd

> Jan Sevink noemde die twee meter in verband met de aanwezigheid van bomen.


tja, dus als ik als eerste de muur zet en de buren aan de andere kant ook
mogen wij 2 doen wat we willen en de buur die er tussen woont helemaal niks
want 2 X 2 meter maakt ongeveer de breedte van een tuin? Zou wat wezen zeg.

> En die twee meter zijn geen onzien. Zie het navolgende artikel uit Boek 5
> van het Burgerlijk Wetboek:
> Artikel 42
> 1. Het is niet geoorloofd binnen de in lid 2 bepaalde afstand van de
> grenslijn van eens anders erf bomen, heesters of heggen te hebben, tenzij de
> eigenaar daartoe toestemming heeft gegeven of dat erf een openbare weg of
> een openbaar water is.


hier gaat het niet om het feit van wie die muur is. Hier gaat het om het
feit dat je niet binnen die afstand hoge bomen mag planten ongeacht de
eigenaar van die muur.

> 2. De in lid 1 bedoelde afstand bedraagt voor bomen twee meter te rekenen
> vanaf het midden van de voet van de boom en voor de heesters en heggen een
> halve meter, tenzij ingevolge een verordening of een plaatselijke gewoonte
> een kleinere afstand is toegelaten.
> 3. De nabuur kan zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van bomen,
> heesters of heggen die niet hoger reiken dan de scheidsmuur tussen de erven.


Dus mag meneer gewoon boompjes planten ter hoogte van zo'n 2 meter
(schuttinghoogte?)
maar het betekent ook dat de buur waar de muur van is geen bomen hoger dan
de 2 meter mag planten.

> 4. Ter zake van een volgens dit artikel ongeoorloofde toestand is slechts
> vergoeding verschuldigd van de schade, ontstaan na het tijdstip waartegen
> tot opheffing van die toestand is aangemaand.


sandra
 #11  
13.01.2004, 21:39
sandra
"Ruitenheer" <verburch> schreef in bericht
news:ocom
> "sandra" <ln.tencch> schreef in
> news:400421af$0$138$3a628fcd:


> (maar ook een gemeente staat niet boven de wet natuurlijk).
> Als je een bouwvergunning hebt, betekent dit niet automatisch dat je ook
> mag bouwen. De gemeente moet een aanvraag toetsen aan een aantal
> voorschriften, als de aanvraag daaraan voldoet *moet* de gemeente de
> vergunning verlenen.

Ik heb het stukje maar laten staan want dat schreef ik ook.
Zij vertelden mij dat ik op geen enkele juridische grond toestemming moest
vragen. Ik heb er geen idee van.
Ik heb het dan via de nette weg gedaan.
De buren naast mij aan de andere kant hebben een illigale aanbouw en die
aanbouw "hangt" aan mijn aanbouwmuur van 4 meter lang.
Ik heb me inderdaad weleens afgevraagd, als er wat met m'n muur gebeurd of
lekkage?

sandra
 #12  
14.01.2004, 00:16
Johannes
"sandra" <ln.tencch> schreef in bericht
news:8fcd
> "Johannes" <j.v.knegsel> schreef in bericht
> news:8fcd
> > Jan Sevink noemde die twee meter in verband met de aanwezigheid van bomen.

> tja, dus als ik als eerste de muur zet en de buren aan de andere kant ook
> mogen wij 2 doen wat we willen en de buur die er tussen woont helemaal niks
> want 2 X 2 meter maakt ongeveer de breedte van een tuin? Zou wat wezen zeg.
> > En die twee meter zijn geen onzien. Zie het navolgende artikel uit Boek

5
> de
> hier gaat het niet om het feit van wie die muur is. Hier gaat het om het
> feit dat je niet binnen die afstand hoge bomen mag planten ongeacht de
> eigenaar van die muur.
> erven.
> Dus mag meneer gewoon boompjes planten ter hoogte van zo'n 2 meter
> (schuttinghoogte?)
> maar het betekent ook dat de buur waar de muur van is geen bomen hoger dan
> de 2 meter mag planten.
> sandra


Sandra, het gaat in deze draad (zie de oorspronkelijke posting van de OP) om
het wel of niet mogen hangen ban bloembakken aan een muur die geheel op de
eigen grond van de buurman staat.
Het verhaal waar jij mee komt is kennelijk een persoonlijke situatie van jou
en heeft met het eigenlijke verhaal niets te maken. Bovendien is de door jou
geschetste situatie voor iemand die de situatie niet van nabij kent, niet
voor de geest te halen uitsluitend aan de hand van jouw beschrijving.
Als er een erfgrens is en zowel aan de ene als aan de anderee kant van die
grens staat langs die grens een muur, geheel op ieders eigen grond, zitten
daar toch geen buren meer tússen???

Hoe dan ook, Jan Sevink, op wie jij ingaat, antwoordde op een vraag over
bomen, niet over al dan niet illegale schuurtjes, carports, overkappingen of
andere "gebouwen", al dan niet grensoverschrijdend gebouwd. Dít was de vraag
en Jans - correcte - antwoord:
> 2) Mag ik bomen planten voor deze muur (wat is dan de max hoogte en
> afstand tot de muur)

Wettelijk op 2 meter uit de erf af scheiding maar de apv kan hiervan
afwijken.
Dus navragen bij de gemeente.

Elders in deze draad citeerde ik artikel 42 van Boek 5 van het Burgerlijk
Wetboek (B.W.). Dat gaat over de afstand tussen bomen en de erfgrens (in
lang niet altijd is een als afscheiding bedoelde muur ook de erfgrens, lees:
eigendomsgrens). Rondom dat artikel 42 staan nog meer artikelen die
betrekking hebben op het burenrecht. Wellicht zitten er artikelen tussen die
voor jouw situatie bruikbaar zijn. Het B.W. is op meerdere plaatsen (onder
meer via [..]) te downloaden.
 #13  
14.01.2004, 00:19
Johannes
"Johannes" <j.v.knegsel> schreef in bericht
news:8fcd
> "Klungelsmurf" <klungel> schreef in bericht
> news:rfsl
> geweest
> Maar dat is hier niet gebeurd. Overigens bindt zo'n afspraak slechts de
> betrokken contractspartijen. Als de buurman gaat verhuizen en er komen
> nieuwe buren, hoeven die zich van die afspraak niets aan te trekken. Zij
> waren daarbij immers geen partij en zijn daar dan ook niet aan gebonden.


Sterker nog: de buurman heeft helemaal geen toestemming nódig, want de muur
staat helemaal op zijn eigen grond (en niet op de erfgrens/eigendomsgrens).
Dus vanuit welke positie zou er in deze casus "onderhandeld" moeten worden,
zou er toestemming gevraagd moeten worden?
 #14  
15.01.2004, 14:41
Ralf van de Ven
sandra <ln.tencch> wrote:

> "Jan Sevink" <jan> schreef in bericht
> news:8573


> > Wettelijk op 2 meter uit de erf af scheiding maar de apv kan hiervan
> > afwijken.
> > Dus navragen bij de gemeente.


> die 2 meter van jou gaat volgens mij ook nergens over. Het gaat hier over
> een tuin!
> En een tuin heeft normaal gesproken een erflijn (de grens van beide tuinen)
> en daar staat 1 muur op die de lijn aangeeft.
> Nu staat de diepte van die muur zo te lezen op de tuin van de buren, dus bij
> de lijn houdt de muur op.
> Hier is geen sprake van bouw of iets dergelijks. Hier is sprake van een
> tuin!
> Dus meneer mag tegen die muur aan op zijn grond gewoon een 2de muurtje
> bouwen en z'n plantjes ophangen als de buurman lastig doet over een paar
> gaatjes.


Ja maar het antwoord ging over bomen, en bomen mogen niet tegen de erflijn
gezet worden omdat bomen in tegenstelling tot muurtjes groeien. De wortelen
gaan zouden vrij makkelijk schade kunnen aanrichten in de tuin van de buren
dus vandaar dat je bomen niet tegen de efgrens mag planten.

Verder Maag je in soms niet bouwen tegen de erfgrens ivm een brandgang. Dit
kom je veel tegen op recreatieparken e.d. maar dat terzijde.
 #15  
16.01.2004, 01:41
Johannes
"Ralf van de Ven" <ralfv> schreef in bericht
news:hek1
> sandra <ln.tencch> wrote:
> Ja maar het antwoord ging over bomen, en bomen mogen niet tegen de erflijn
> gezet worden omdat bomen in tegenstelling tot muurtjes groeien. De wortelen
> gaan zouden vrij makkelijk schade kunnen aanrichten in de tuin van de buren
> dus vandaar dat je bomen niet tegen de efgrens mag planten.
> Verder Maag je in soms niet bouwen tegen de erfgrens ivm een brandgang. Dit
> kom je veel tegen op recreatieparken e.d. maar dat terzijde.


Zo'n brandgang wordt dan ook meestal geregeld via erfdienstbaarheden of
kwalitatieve verplichtingen of algemene voorwaarden die je bij de koop van
een huis of bouwterrein opgelegd hebt gekregen en die aan elke volgende
eigenaar en gebruiker weer doorgegeven worden.
Maar vooral in nieuwere woonwijken wordt vaak zo met de ruimte gemillimeterd
door de projectontwikkelaars, dat de tuintjes van een postzegelformaat zijn
en dat er voor een achterom lang niet altijd meer plaats is, laat staan voor
een brandgang.
Soortgelijke onderwerpen