veit > juridisch

 #16  
27.04.2005, 02:24
Johannes
"Peter Jacobs" <peter.jacobs> schreef in bericht
news:3hi1
> Ik kom op een stuk weg buiten de bebouwde kom en gelijk staat er rechts een
> voorrangsbord, verder niets. Toevallig zie ik aan de linkerkant nog in een
> flits een bord wat aangeeft dat je daar maar 70 km/uur mag rijden.
> Volgens mij is dit tegenstrijdig, want het bord rechts vertelt me dat ik 80
> km/uur mag rijden en aangezien er rechts geen snelheidsbeperking staat
> aangegeven, heeft het bord aan de linkerkant van de weg helemaal geen
> betekenis, aangezien dit een ondersteuning is van wat rechts staat.
> Klopt dit en mag ik daar dus inderdaad 80 km/uur rijden?


Aannemende dat je auto rijdt (en geen bromfiets o.i.d.):
buiten de bebouwde kom geldt de algemene regel dat je er 80 km/u mag rijden.
Maar verkeerstekens (borden!) gaan vóór verkeersregels. Als er "70" staat,
is de maximumsnelheid 70 km/u.
Overigens:
a.
een bord "voorrangsweg" zegt niets over de maximumsnelheid;
b.
duidelijk is het niet zowel links als rechts een bord neer te zetten. Je
moet dan op twéé verschillende plaatsen kijken om alle relevante informatie
tot je te nemen en de kans dat je zo informatie mist, is groter dan als
alles - overzichtelijk - bij elkaar staat.
c.
70 km/u is (anders dan op matrixborden en bij werkzaamheden) buiten de
bebouwde kom een ongebruikelijke maximumsnelheid. Je komt daar vaker
60-80-100-120 tegen. Binnen de bebouwde kom is dat: stapvoets
(erven)-30-50-70.
d.
Ik twijfel eraan of de wegbeheerder alle verkeersborden naar eigen willekeur
zowel rechts als links mag plaatsen. Ik meen eens opgevangen te hebben dat
parkerverboden, stopverboden en bebouwdekomborden links mogen staan en alle
andere borden rechts moeten staan. Wie weet daar het fijne van?
 #17  
27.04.2005, 02:32
Johannes
"Peter Jacobs" <peter.jacobs> schreef in bericht
news:8961
> Tom wrote:
> Ja, er zijn ook voorrangswegen binnen de bebouwde kom en dan staat het bord
> VOOR de kruising en niet NA de kruising, zoals buiten de bebouwde kom het
> geval is.


Het kan ook zijn dat het bordje ná de kruising er voor de extra
duidelijkheid staat, of dat de voorrangsweg daar pas begínt! Een bord ná een
kruising is tegelijk ook een bord vóór de vólgende kruising. En ik ken wel
plaatsen waar het bord voorrangsweg of voorrangskruising meer dan 100 meter
vóór de desbetreffende volgende kruising staat en dus dichter bij de vórige
kruising, bínnen de bebouwde kom.
Als je meent buiten de bebouwde kom te zitten, moet je al een bord "einde
bebouwde kom" hebben gezien. Zo niet, ga er dan maar van uit dat je nog
binnen de bebouwde kom zit. Daar kúnnen wegen 70 km/u-wegen zijn. Buiten de
bebouwde kom is "70" zeer ongebruikelijk (anders dan bij werkzaamheden en op
matrixborden), maar is 60-80-100-120 de gebruikelijke maximumsnelhedenreeks.
En bovendien: een voorrangswegbord geeft nooit een maximumsnelheid aan.
 #18  
27.04.2005, 02:35
Johannes
"Crazy Horse" <Your> schreef in bericht
news:ilnl
> Christa <mevrahkah> wrote in
> news:qj5t615u1rv7erldd0tqcl4ieu8h9us1ld:
> hard je mag rijden kan je links lezen...
> Een paal met 2 borden langs de snelweg. Boven een bord, MAX 100. Onder een
> bord 'einde alle beperkingen (wit met diaginale zwarte strepen)' Ik lees
> van boven naar onder. Dit hebben we in NL zo geleerd.
> Dus eerst max 100 en vervolgens worden alle eerdere beperkingen. Mag ik nu
> dus weer gewoon 120???


De éérdere door borden aangegeevn verboden worden opgeheven en meteen begint
er een nieuw verbod (sneller te rijden dan 100 km/u)!
 #19  
27.04.2005, 02:42
Johannes
"Yippie" <yippy> schreef in bericht
news:4mm1
> Tis voor je te hopen dat je geen rijbewijs hebt: elke automobilist zou moeten
> weten dat een voorrangsbord NA de kruising betekent dat je buiten de bebouwde
> kom bent, en VOOR de kruising erbinnen. Daar zit ook een hele slimme logica
> in. Als je goed nadenkt, KUN je erop komen.
> HEB je geen rijbewijs, (dat kan, is niet erg) dan gaat het niet aan
> commentaar te leveren op iets waar je geen verstand van hebt.


In grote lijnen klopt het wel dat buiten de bebouwde kom de
voorrangswegborden ná de kruising staan en binnen de bebouwde kom ervoor
(heeft te maken met parkeerregels). Maar dat is slechts in grote lijnen en
geeft slechts een INdirect vermóéden van de komstatus.
Einde bebouwde kom wordt uitsluitend aangegeven door een
"eindebebouwdekombord". Alleen dán weet je of je wérkelijk binnen of buiten
de bebuwde kom bent. Een voorrangsbord ná een kruising kan ook binnen de
bebouwde kom voorkomen:
a.
als de voorangsweg daar pas begint;
b.
als extra, herhalende aanduiding;
c.
als het bord ná de kruising tevens bedoeld is als zijnde het bord vóór de
vólgende kruising. En sommige wegbeheerders zetten dat voorangsbord wel 100
meter vóór die volgende kruising. Bínnen de bebouwde kom!
 #20  
27.04.2005, 08:56
Tom
"Peter Jacobs" <peter.jacobs> schreef in bericht
news:8961
> Tom wrote:
>> Dat klopt niet. Wat een bordje voorrangsweg specifiek te maken heeft
>> met de bebouwde kom en met 80 km is me een raadsel. Ik zal je wat
>> verklappen: er zijn *ook* voorrangswegen *binnen* de bebouwde kom.
>> Met exact zo'n bordje...


> Ja, er zijn ook voorrangswegen binnen de bebouwde kom en dan staat het
> bord
> VOOR de kruising en niet NA de kruising, zoals buiten de bebouwde kom het
> geval is.


Maakt dat wat uit voor de snelheidslimiet op het betreffende weggedeelte, of
het voorrangsbordje voor of na de kruising staat?

Tom.
 #21  
27.04.2005, 09:53
Crazy Horse
"Johannes" <j.v.knegsel> wrote in
news:426ede37$0$145$3a628fcd:

> De ‚‚rdere door borden aangegeevn verboden worden opgeheven en meteen
> begint er een nieuw verbod (sneller te rijden dan 100 km/u)!

Nee hoor, want we lezen van boven naar beneden in Nederland dus ook het
bord met max 100 lees ik eerder dan het bord dat alle eerdere verboden
worden opgeheven. Dus ook de max100 wordt gelijk weer opgeheven
 #22  
27.04.2005, 09:55
Crazy Horse
Elly <elly> wrote in news:426edce3$0$11909
$2d805a3e:

> Dat staat op de hectometerpaaltjes


Alleen jammer dat de bordjes op de hectometer paaltjes geen enkele
betekenis hebben, behalve een herinnering van het grote bord. Bij
wegwerkzaamheden blijven de HM-paaltjes ook gewoon staan.
 #23  
27.04.2005, 12:11
H. J. Sander Bruggink
Christa wrote:
> Het verschil is de plaats van dat bord. Binnen de bebouwde kom /voor/
> de kruising. Buiten de bebouwde kom /na/ de kruising.


Of de voorrangsborden voor of na de kruising staan, is alleen een
informele herinnering of je je binnen of buiten de bebouwde kom bevindt.
Alleen de plaatsnaamborden (al dan niet met streep er door) geven aan of
je de bebouwde kom binnenkomt of verlaat.

De *reden* dat voorrangsborden buiten de bebouwde kom na de kruising
staan, is omdat je buiten de bebouwde niet mag parkeren op een
voorrangsweg. Auto's die dus een voorrangsweg oprijden, moeten meteen
kunnen zien dat ze nu op een voorrangsweg rijden.

Binnen de bebouwde kom is dit niet van toepassing, en maakt het pas uit
of je je op een voorrangsweg bevindt als je een kruising nadert. Daarom
staan voorrangsbordjes binnen de bebouwde kom, voor de duidelijkheid,
voor de kruising.

groente
-- Sander
 #24  
27.04.2005, 13:36
Rob Essers
"Peter Jacobs" <peter.jacobs> wrote:

>Volgens mij moet het bord met de snelheidsbeperking aan de rechterkant van
>de weg staan en niet links, dan heeft het geen enkele waarde. Dus rechts
>staat niets, dan heeft het bord links geen zin en staat er als een soort
>versiering bij.


Kun je ook aangeven op welke bepaling uit het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990 jouw mening gebaseerd is???

Zelf kwam ik niet verder dan artikel 65, tweede lid, van het RVV 1990
waarin staat:
"2. De verkeersborden E1, E2 en E3 van bijlage I gelden slechts voor
de zijde van de weg alwaar zij zijn geplaatst."

Bij E1, E2 en E3 gaat het om een Parkeerverbod, Verbod stil te staan,
en Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen.
Voor andere verkeerstekens is de zijde van de weg waar het bord staat,
mijns niet relevant.

Rob Essers
 #25  
27.04.2005, 15:29
Uncle Bob
> Ik twijfel eraan of de wegbeheerder alle verkeersborden naar eigen
> willekeur
> zowel rechts als links mag plaatsen. Ik meen eens opgevangen te hebben dat
> parkerverboden, stopverboden en bebouwdekomborden links mogen staan en
> alle
> andere borden rechts moeten staan. Wie weet daar het fijne van?


Dit was precies het topic. Niet al dat gedoe over het bordje voorrangsweg.
De vraag is nu nog steeds ''hoe hard mag ik hier'' en dan in de situatie dat
er LINKS van de weg een bord 70 staat.
Geldt dat ook?
Of gelden alleen borden met snelheidsbeperkingen die RECHTS staan?
Wie weet het (zeker!) ?
 #26  
27.04.2005, 15:38
Jetze Mellema
"Uncle Bob" <unclebob> schreef in bericht
news:4616
> Of gelden alleen borden met snelheidsbeperkingen die RECHTS staan?
> Wie weet het (zeker!) ?


Volgens mij is die vraag al beantwoord door Rob Essers:
-----begin quote-----
Zelf kwam ik niet verder dan artikel 65, tweede lid, van het RVV 1990 waarin
staat:
"2. De verkeersborden E1, E2 en E3 van bijlage I gelden slechts voor de
zijde van de weg alwaar zij zijn geplaatst."

Bij E1, E2 en E3 gaat het om een Parkeerverbod, Verbod stil te staan, en
Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen.
-----einde quote-----
 #27  
27.04.2005, 18:38
Peter Jacobs
Rob Essers wrote:
> "Peter Jacobs" <peter.jacobs> wrote:
>> Volgens mij moet het bord met de snelheidsbeperking aan de
>> rechterkant van de weg staan en niet links, dan heeft het geen
>> enkele waarde. Dus rechts staat niets, dan heeft het bord links geen
>> zin en staat er als een soort versiering bij.

> Kun je ook aangeven op welke bepaling uit het Reglement verkeersregels
> en verkeerstekens 1990 jouw mening gebaseerd is???


Hier is van alles te vinden:

[..]

Paragraaf 2.2 Algemene bepalingen tav plaatsing, punt 10

Paragraaf 2.4 Voorschriften voor afzonderlijke borden, bord A1 plaatsing
punt 10 en bord B1 plaatsing punt 1 en 2.

Hieruit zou dus blijken dat ik hier inderdaad buiten de bebouwde kom ben en
dat ik hier dus 80 km/uur mag rijden. Bord aan de linker kant van de weg
heeft geen betekenis en staat er eigenlijk voor Jan met de korte achternaam.

Peter
 #28  
27.04.2005, 21:15
Ralf van de Ven
Tom <geenspam> wrote:

> "Peter Jacobs" <peter.jacobs> schreef in bericht
> news:55r1


> > Het bord rechts vertelt me dat ik op een voorrangsweg zit


> Dat klopt.


> > en dat ik buiten
> > de bebouwde kom ben en dus 80 km/uur mag rijden.


> Dat klopt niet. Wat een bordje voorrangsweg specifiek te maken heeft met de
> bebouwde kom en met 80 km is me een raadsel. Ik zal je wat verklappen: er
> zijn *ook* voorrangswegen *binnen* de bebouwde kom. Met exact zo'n bordje...


Alleen staat binnen de bebouwde kom het bord *voor* de kruising.
 #29  
27.04.2005, 22:13
Johannes
"Crazy Horse" <Your> schreef in bericht
news:ilnl
> "Johannes" <j.v.knegsel> wrote in
> news:426ede37$0$145$3a628fcd:
> > De ,,rdere door borden aangegeevn verboden worden opgeheven en meteen
> > begint er een nieuw verbod (sneller te rijden dan 100 km/u)!

> Nee hoor, want we lezen van boven naar beneden in Nederland dus ook het
> bord met max 100 lees ik eerder dan het bord dat alle eerdere verboden
> worden opgeheven. Dus ook de max100 wordt gelijk weer opgeheven


Nog niet zo lang geleden meldde ik in een van de nieuwsgroepen dat in de
Slachthuisstraat te geldrop (als je er vanaf het Bogardeind inrijdt) aan de
ene kant van de straat "parkeerverbodzone" staat en aan de andere kant
"einde parkeerverbodzone". Ik weet uit mijn hoofd niet meer welk bord links
en welk bord rechts staat.
Je zou dus, lezend van links naar rechts óók nog moeten weten hoe hóóg die
borden staan. Het linkerbord staat misschien wel op de volgende regel. :-)
 #30  
30.04.2005, 10:08
Rob Essers
"Peter Jacobs" <peter.jacobs> wrote:

>> Kun je ook aangeven op welke bepaling uit het Reglement verkeersregels
>> en verkeerstekens 1990 jouw mening gebaseerd is???


>Hier is van alles te vinden:


>[..]


>Paragraaf 2.2 Algemene bepalingen tav plaatsing, punt 10
>Paragraaf 2.4 Voorschriften voor afzonderlijke borden, bord A1 plaatsing
>punt 10 en bord B1 plaatsing punt 1 en 2.


Hierbij gaat het om de "Regeling houdende voorschriften over de
toepassing, plaatsing en uitvoering van verkeerstekens, uitgezonderd
verkeerslichten" (deze regeling wordt aangehaald als:
"Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens").

Het staat voor mij niet zonder meer vast dat weggebruikers hieraan
rechten kunnen ontlenen. Deze voorschriften zijn primair bedoeld voor
de wegbeheerder. Het zou mij verbazen als een verkeersbord niet geldt
als bijvoorbeeld de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek
in de bebouwde kom 2 meter bedraagt (in plaats van de voorgeschreven
2,20 meter).

Het voorschrift dat borden (door de wegbeheerder) aan de rechterzijde
van de weg moeten worden geplaatst, impliceert mijns inziens niet dat
verkeerd geplaatste borden aan de linkerzijde (door de weggebruiker)
zonder meer genegeerd kunnen worden.

Rob Essers

Soortgelijke onderwerpen