veit > juridisch

 #1  
28.06.2005, 20:55
victor
Hallo allemaal.

Wellicht hier een deskundige die zijn licht over deze zaak kan laten
schijnen.

Enige tijd geleden is mijn moeder overleden, gelukkig leeft mijn vader nog.
Mijn ouders hebben destijds gelukkig een testament op het langste leven
opgemaakt.
Nu heb ik van de notaris vernomen dat er op korte termijn een erfrecht
verklaring moet worden afgegeven en moet ik dus een keuze maken.

Op dit moment ben ik op papier dus erfenaam samen met mijn broer en vader
ieder voor het respectievelijke deel.
Dit deel krijg ik niet in mijn bezit, mijn vader heeft testamentair het
recht van beheer en verteer.
Testamentair is vastgelegd, dat de succesie rechten door mijn vader worden
gedragen.
Al het vermogen welke aanwezig is is feitelijk in de vorm van goederen (huis
auto enz) het financiele vermogen is niet slecht, echter ook niet enorm.
Voor alle duidelijkheid, de erfenis intereseerd mij niet, het gaat er mij om
hoe kan ik bijdragen de kosten voor mijn vader zo laag mogelijk te houden om
wellicht te voorkomen dat bijv een hypotheek genomen of goederen verkocht
moeten worden om de kosten te dragen.
Zelf zit ik te denken de erfenis te verwerpen, dit moet echter gebeuren via
de rechtbank (wellicht weet iemand anders andere sluitende methoden)
Indien dit moet via de rechtbank, is het dan mogelijk gewoon binnen te
stappen, een griffier te zoeken en de zaak te regelen of zit dit
ingewikkelder in elkaar.

Wellicht een deskundige die mij hier op het juiste spoor kan zetten.

Bij voorbaat dank.

Victor
 #2  
28.06.2005, 21:31
bestweter
"victor" <victor> schreef in bericht
news:st00
[..]
> Wellicht een deskundige die mij hier op het juiste spoor kan zetten.
> Bij voorbaat dank.
> Victor

Kortgeleden is in deze nieuwsgroep gediscussieerd over "verklaring van
erfrecht" en "oude erfrecht ..."
Het lijkt me dat het niet veel zin heeft de discussie nog een keer over te
doen.

Kort en goed:
Voor het afgeven van een verklaring van erfrecht is de notaris de enig
aangewezen persoon.
De notaris kent ook de ins en outs van het testament en van het erfrecht;
hij is dan ook de aangewezen persoon om uw familie in deze kwestie van
advies te dienen.
Mijn advies: Arrangeer een afspraak met de notaris om samen met broer en
vader de zaken te bespreken; als ik het in mag schatten: veel langer dan een
uur zal het niet duren.

Ik denk overigens dat verwerpen van de nalatenschap van uw moeder niet aan
de orde hoeft te komen, maar deze gedachte is meer op gevoel gebaseerd dan
op feitenkennis.
 #3  
28.06.2005, 21:39
Wekkel
"victor" <victor> schreef in bericht
news:st00
> Hallo allemaal.
> Zelf zit ik te denken de erfenis te verwerpen, dit moet echter gebeuren
> via de rechtbank (wellicht weet iemand anders andere sluitende methoden)
> Indien dit moet via de rechtbank, is het dan mogelijk gewoon binnen te
> stappen, een griffier te zoeken en de zaak te regelen of zit dit
> ingewikkelder in elkaar.


Ik neem aan dat de rechtbank daar gewoon formulieren voor heeft.
 #4  
28.06.2005, 21:52
jandebehanger \(at\) home
In nieuwsgroep:C2hwe.402$in3.150@amstwist00,
victor <victor> met de brakke nieuws server van @home gepost:
[..]
> Voor alle duidelijkheid, de erfenis intereseerd mij niet, het gaat er mij om
> hoe kan ik bijdragen de kosten voor mijn vader zo laag mogelijk te houden om
> wellicht te voorkomen dat bijv een hypotheek genomen of goederen verkocht
> moeten worden om de kosten te dragen.
> Zelf zit ik te denken de erfenis te verwerpen, dit moet echter gebeuren via
> de rechtbank (wellicht weet iemand anders andere sluitende methoden)
> Indien dit moet via de rechtbank, is het dan mogelijk gewoon binnen te
> stappen, een griffier te zoeken en de zaak te regelen of zit dit
> ingewikkelder in elkaar.


De zaak zit niet ingewikkeld in elkaar.
Er is een testament van langstlevende en ander is er die wet uit 2003
(langstlevende heeft het vruchtgebruik).
Je vader draagt de successie rechten.
Op de site van de bealastingdienst staat hoeveel er betaald moet worden.
Je zult wel bij de notaris langs moet om ea te tekenen.
Wij kregen onlangs van de begrafenis ondernemer na het overlijden van mijn schoonvader een boekwerk met daarin informatie over dit
soort zaken.
 #5  
28.06.2005, 22:20
victor
"bestweter" <bestweter> schreef in bericht
news:cad1
[..]
> Mijn advies: Arrangeer een afspraak met de notaris om samen met broer en
> vader de zaken te bespreken; als ik het in mag schatten: veel langer dan
> een
> uur zal het niet duren.
> Ik denk overigens dat verwerpen van de nalatenschap van uw moeder niet aan
> de orde hoeft te komen, maar deze gedachte is meer op gevoel gebaseerd dan
> op feitenkennis.
>Wellicht enige extra gegevens

Een kindsdeel zou komen op ? 60.000 per kind
Succesie recht wordt dan ? 4833 per kind totaal ? 9666
(ja zelfs doodgaan is peperduur)
Door te verwerpen loop ik hooguit 1 x vrijstelling van iets meer als ? 8000
vrijstelling mis.
En het bespaard mijn vader een kapitaal.

Victor
 #6  
28.06.2005, 22:23
victor
"jandebehanger (at) home" <jandebehanger> schreef in bericht
news:re01
[..]
> --
> JandeBehanger.
>Een dergelijk werkelijk uitstekend verzorgd boekwerk hebben wij ook gehad.

Hierin staan echter de standaard zaken, niet de mogelijkheden eromheen.
Wat mijn bedoeling is, is om nu succesie recht te ontlopen, er wordt
namenlijk feitelijk niets uitgekeerd.

Victor
 #7  
28.06.2005, 23:16
cato
On 6/28/05 10:20 PM, in article fiiwe.415$in3.28@amstwist00, "victor"
<victor> wrote:

> Wellicht enige extra gegevens
> Een kindsdeel zou komen op ? 60.000 per kind
> Succesie recht wordt dan ? 4833 per kind totaal ? 9666
> (ja zelfs doodgaan is peperduur)
> Door te verwerpen loop ik hooguit 1 x vrijstelling van iets meer als ? 8000
> vrijstelling mis.
> En het bespaard mijn vader een kapitaal.
> Victor

Waaruit bestaat de besparing van pa dan?
 #8  
28.06.2005, 23:23
Wekkel
"victor" <victor> schreef in bericht
news:st00
> "jandebehanger (at) home" <jandebehanger> schreef in bericht
> Een dergelijk werkelijk uitstekend verzorgd boekwerk hebben wij ook gehad.
> Hierin staan echter de standaard zaken, niet de mogelijkheden eromheen.
> Wat mijn bedoeling is, is om nu succesie recht te ontlopen, er wordt
> namenlijk feitelijk niets uitgekeerd.


Dan helpt verwerpen je niet, zie art. 30 Successiewet 1956

Artikel 30 Sw
1.
Het bedrag van de rechten ondergaat ten gevolge van verwerping of van
afstand van rechten geen vermindering. De eerste volzin is niet van
toepassing indien op de voet van artikel 18 van Boek 4 van het Burgerlijk
Wetboek wordt afgezien van een wettelijke verdeling van de nalatenschap
overeenkomstig artikel 13 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.
2.
Bij verwerping door de erfgenamen van een overledene van hetgeen aan deze
uit een vroeger opengevallen nalatenschap is opgekomen, wordt ten laste van
hen, die ten gevolge van die verwerping verkrijgen, niet minder recht
geheven, dan in totaal verschuldigd zou zijn wegens de verkrijging door de
overledene en wegens de overgang van deze op zijn erfgenamen.
3.
Indien de verwachters gedurende het leven van de bezwaarde afstand doen
van hun recht of dat na zijn dood verwerpen of niet aanvaarden, wordt ten
laste van hen, die het bezwaarde goed uit de nalatenschap van de bezwaarde
verkrijgen, niet minder recht geheven, dan zonder die afstand, verwerping of
niet aanvaarding verschuldigd zou zijn.
 #9  
28.06.2005, 23:34
bestweter
"victor" <victor> schreef in bericht
news:st00
> "bestweter" <bestweter> schreef in bericht
> news:cad1 vader

verkocht
te
> Wellicht enige extra gegevens
> Een kindsdeel zou komen op ? 60.000 per kind
> Succesie recht wordt dan ? 4833 per kind totaal ? 9666
> (ja zelfs doodgaan is peperduur)
> Door te verwerpen loop ik hooguit 1 x vrijstelling van iets meer als ? 8000
> vrijstelling mis.
> En het bespaard mijn vader een kapitaal.
> Victor


Nu verwerpen is straks erven van vader denk ik, hoe zal het plaatje er dan
uitzien ?
Artikel 30 van de Successiewet 1956 bevat hier ook nog enkele
(anti-misbruik) bepalingen over.
Is bij de bepaling van het hiervoor genoemde kindsdeel rekening gehouden met
het feit dat vader krachtens testament het recht van beheer en verteer
toekomt ? (dit drukt de waarde van de woning aanzienlijk)

Voor de notaris is deze materie vrijwel dagelijks werk, veel mensen op
leeftijd zijn rijk alleen het vermogen zit vast in het huis en dat kan niet
worden vrijgemaakt door middel van een hypotheek omdat het inkomen te krap
is om de rente te betalen.

Ik blijf toch bij mijn eerste advies, de notaris kan ook adviseren naar de
toekomst !

sterkte
 #10  
29.06.2005, 10:22
bestweter
"bestweter" <bestweter> schreef in bericht
news:ai81
> "victor" <victor> schreef in bericht
> news:st00 vader
> vader
> enorm.
> mij
> houden
> verkocht
> te


Abuis: discussie was in nl.financieel.belastingen
[..]
 #11  
29.06.2005, 16:23
jan wim
> stappen, een griffier te zoeken en de zaak te regelen of zit dit
> ingewikkelder in elkaar.
> Wellicht een deskundige die mij hier op het juiste spoor kan zetten.
> Bij voorbaat dank.
> Victor

Aan een verklaring van erfrecht ontkom je niet (minimaal 300-400 euro!) Voor
je die verklaring hebt, is het voor je vader moeilijk om aan zijn
bankrekening (en/of) te komen. De notaris zal nooit meewerken aan een
afspraak om zo min mogelijk successierechten te betalen. Zoals je elders
kunt zien zijn de successierechten afhankelijk van de graat van verwantschap
en de hoogt van je erfdeel. Ik denk dat de hoogte van de successiebelasting
voor jou best meevalt.

Jan wim
 #12  
29.06.2005, 17:17
bestweter
"jan wim" <nilsfairchild> schreef in bericht
news:3050
> Aan een verklaring van erfrecht ontkom je niet (minimaal 300-400 euro!) Voor
> je die verklaring hebt, is het voor je vader moeilijk om aan zijn
> bankrekening (en/of) te komen. De notaris zal nooit meewerken aan een
> afspraak om zo min mogelijk successierechten te betalen. Zoals je elders
> kunt zien zijn de successierechten afhankelijk van de graat van verwantschap
> en de hoogt van je erfdeel. Ik denk dat de hoogte van de successiebelasting
> voor jou best meevalt.
> Jan wim
>Ik betaalde in mei 2005 148,50 voor een verklaring van erfrecht (er was

geen kadastrale inschrijving te regelen).
Een notaris is met behoud van zijn integriteit zeer wel in staat tot het
geven van adviezen welke in de toekomst kunnen leiden tot beperking van
successierecht binnen de wettelijke regels..
 #13  
30.06.2005, 19:13
martin
> Ik betaalde in mei 2005 ? 148,50 voor een verklaring van erfrecht (er
> was
> geen kadastrale inschrijving te regelen).
> Een notaris is met behoud van zijn integriteit zeer wel in staat tot het
> geven van adviezen welke in de toekomst kunnen leiden tot beperking van
> successierecht binnen de wettelijke regels..
>Sinterklaas bestaat dus nog als ik jou moet geloven. Waarom dichten mensen

zich toch een niet bestaand voordeel toe? Een notaris die tegen dit soort
tarieven werkt is rijp voor de psychiatrische inrichting. Notarissen zijn
misschien gek maar zo gek nou ook weer niet.
 #14  
30.06.2005, 19:13
martin
"jan wim" <nilsfairchild> schreef in bericht
news:3050
[..]
 #15  
30.06.2005, 19:41
Sjoerd Zijlstra
"martin" <nospam> schreef in bericht
news:3050
> Sinterklaas bestaat dus nog als ik jou moet geloven. Waarom dichten mensen
> zich toch een niet bestaand voordeel toe? Een notaris die tegen dit soort
> tarieven werkt is rijp voor de psychiatrische inrichting. Notarissen zijn
> misschien gek maar zo gek nou ook weer niet.


Dat begrijp ik niet. Er zijn toch keuzes te maken die de successierechten
kunnen beperken. Een notaris kan je helpen die juiste keuzes te maken. Wat
is daar mis mee?

Soortgelijke onderwerpen