veit > juridisch

 #1  
17.01.2007, 11:43
frans
l.s.
Misschien niet de juiste groep maar toch een vraag:
Kan een Belg/Pool/Keniaan enzv. die in Nederland woont maar niet werkt een
sofinummer aanvragen/krijgen?

Frans

--------------------------------------------------------------------------------
Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter
94 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
Download de gratis SPAMfighter vandaag nog!
 #2  
17.01.2007, 11:50
Piet Beertema
frans wrote:
> Misschien niet de juiste groep


Inderdaad: dit is geen groep waar spammers welkom zijn.

-p
 #3  
17.01.2007, 11:53
Jan M.
Ga je proberen iemand legaal te maken!???

"frans" <f.tielens> schreef in bericht
news:2dc7
> l.s.
> Misschien niet de juiste groep maar toch een vraag:
> Kan een Belg/Pool/Keniaan enzv. die in Nederland woont maar niet werkt een
> sofinummer aanvragen/krijgen?
> Frans
> --------------------------------------------------------------------------------
> Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter
> 94 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
> Download de gratis SPAMfighter vandaag nog!


--------------------------------------------------------------------------------
Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter
8092 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
Download de gratis SPAMfighter vandaag nog!
 #4  
17.01.2007, 12:14
Patrick
On Wed, 17 Jan 2007 10:43:47 +0100, frans wrote:

> Kan een Belg/Pool/Keniaan enzv. die in Nederland woont maar niet werkt
> een sofinummer aanvragen/krijgen?


Een Belg/Pool/Keniaan enzv. die in Nederland woont, ik neem aan legaal,
is verplicht zich te verzekeren voor ziektekosten. Hoewel daar nog geen
wettelijke onderbouwing voor is, kan en zal de verzekeraar een sofinummer
/ burgerservicenummer aanvragen, en op de polis vermelden.

P.
 #5  
17.01.2007, 14:33
bestweter
"Patrick" <patrickh> schreef in bericht
news:5cu1
> On Wed, 17 Jan 2007 10:43:47 +0100, frans wrote:
> Een Belg/Pool/Keniaan enzv. die in Nederland woont, ik neem aan legaal,
> is verplicht zich te verzekeren voor ziektekosten. Hoewel daar nog geen
> wettelijke onderbouwing voor is, kan en zal de verzekeraar een sofinummer
> / burgerservicenummer aanvragen, en op de polis vermelden.
> P.


Ik weet niet waar u de "wetenschap" vandaan haalt dat "de verzekeraar
een
sofinummer/ burgerservicenummer kan en zal aanvragen, en op de
polis
vermelden.

Kijk eens op:
[..]

daar staat de procedure beschreven.
 #6  
17.01.2007, 14:57
Patrick
On Wed, 17 Jan 2007 13:33:48 +0100, bestweter wrote:

> Kijk eens op:
> [..]
> daar staat de procedure beschreven.


Ik zou eens kijken bij zorgverzekeraars. Deze gebruiken een BSN
(burgerservicenummer) hoewel de wetgeving daarover nog niet rond is, en
ze kunnen niet meer zonder. Er zijn tussen belastingdienst en
zorgverzekeraars daarover afspraken gemaakt over het toekennen en
opvragen.

Bij de belstingdienst werkt men nog met de oude situatie:
"Ook moet u beschikken over een tewerkstellingsvergunning."

Aangezien ze zich zowiezo moeten verzekeren, dat is verplicht voor
iedereen die in Nederland woont (met of zonder tewerkstellingsvergunning),
is die weg veel eenvoudiger.

P.
 #7  
17.01.2007, 15:48
bestweter
"Patrick" <patrickh> schreef in bericht
news:dju1
[..]
> iedereen die in Nederland woont (met of zonder tewerkstellingsvergunning),
> is die weg veel eenvoudiger.
> P.


Enkele sites met meer relevante informatie:
[..] :
"Op dit internetadres komt in december 2006 meer informatie over het
burgerservicenummer, Het BSN komt in de plaats van het sofi-nummer. Het
BSN is een uniek persoonsnummer voor iedereen die staat ingeschreven bij
de gemeente. Iedereen die zich inschrijft bij de gemeente nadat het
burgerservicenummer een feit is krijgt automatisch een
burgerservicenummer toegekend. Heeft u op dit moment een sofi-nummer dan
wijzigt dit dus automatisch in het BSN. U hoeft daar niets voor te doen.
"

[..]
"Ministerie van FinanciŽn
Het ministerie van FinanciŽn en dan met name de Belastingdienst, is
verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen die
spelen voor het Beheer van Relaties (BvR). Voor burgers die niet in
aanmerking komen voor een BSN, maar wel in de registratie van de
Belastingdienst voorkomen, blijft de Belastingdienst nog sofi-nummers
gebruiken."

[..]
"Vraag:
Is het toegestaan om al voor de invoeringsdatum de term
Burgerservicenummer te gebruiken in de communicatie naar de burger?
Antwoord:
nee, er is voor de komst van de Wet Algemene Bepalingen BSN geen
grondslag voor het gebruik van het BSN. Daarnaast wordt de burger pas
rond de invoeringsdatum geinformeerd over de komst van het BSN. In dat
kader is het ongewenst om reeds de term burgerservicenumer te gebruiken.
"

[..]

Wetgeving
Er zijn twee wetsvoorstellen in het kader van het BSN:

de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb), ingediend door de
minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg , ingediend door de
minister van VWS.

De Wabb regelt het gebruik van het BSN bij alle overheidsinstanties.
De verwachting is, dat de Wbsn-z begin 2007 in werking kan treden. Het
wetsvoorstel ligt ter behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel
maakt het mogelijk, dat zorgaanbieders, indicatieorganen en
zorgverzekeraars vanaf het moment dat de Wbsn-z in werking treedt, het
BSN mogen gebruiken. Met ingang van 1 januari 2008 zijn alle
zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars verplicht het BSN
te gebruiken.

[..]

U schrijft:

"Er zijn tussen belastingdienst en zorgverzekeraars daarover afspraken
gemaakt over het toekennen en opvragen."

Kunt u nader aangeven wat die afspraken behelzen, met name voor wat
betreft het toekennen van wat tot nu heet <<sociaal-fiscaalnummer>>
oftewel "sofinummer"?
 #8  
17.01.2007, 16:31
Patrick
On Wed, 17 Jan 2007 14:48:19 +0100, bestweter wrote:

[..]
> [..]
> U schrijft:
> "Er zijn tussen belastingdienst en zorgverzekeraars daarover afspraken
> gemaakt over het toekennen en opvragen."
> Kunt u nader aangeven wat die afspraken behelzen, met name voor wat
> betreft het toekennen van wat tot nu heet <<sociaal-fiscaalnummer>>
> oftewel "sofinummer"?


Feitelijk mogen zorgverzekeraars nu nog geen BSN/SOFI-nummer gebruiken.
De Wabb is tenslotte nog niet van kracht.

De praktijk is echter zo dat in de zorg, en zeker bij verzekeraars,
het BSN/SOFI-nummer al volledig in gebruik is.

Wilt u duidelijkheid over de afspraken, bel dan de belastingtelefoon
en leg uit dat u uw invalide, bedlegerige schoonmoeder uit
verweggistan naar Nederland onderweg is om door u verzorgd te worden.
(e.e.a. natuurlijk met inmiddels verleende MVV teneinde een verblijfs
vergunning aan te vragen, met als doel: permanen verblijf)
Leg uit dat verzekeren niet lukt omdat zij geen sofinummer heeft en
fysiek niet in staat is een dergelijk nummer op te halen. Leg uit
dat u, omdat u voor haar verantwoordelijk bent, absoluut wilt voldoen
aan de wettelijke plicht voor haar een basisverzekering af te sluiten
zodra zij hier woont. Enerzijds een wettelijke verplichting in het
nieuwe zorgstelsel, anderzijds een verplichting om in aanmerking te
komen voor een verblijfsvergunning.

Als het goed is vertelt men u precies welke afspraken gemaakt zijn.

P.
 #9  
17.01.2007, 16:48
Tom
"frans" <f.tielens> schreef in bericht
news:2dc7
> l.s.
> Misschien niet de juiste groep maar toch een vraag:


Voor spam is geen enkele groep de juiste.

> Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter
> 94 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
> Download de gratis SPAMfighter vandaag nog!


Deze spam hoor je niet te verspreiden.

Tom.
 #10  
17.01.2007, 18:19
bestweter
"Patrick" <patrickh> schreef in bericht
news:pou1
> On Wed, 17 Jan 2007 14:48:19 +0100, bestweter wrote:

is,
Het
> Feitelijk mogen zorgverzekeraars nu nog geen BSN/SOFI-nummer

gebruiken.
[..]
> fysiek niet in staat is een dergelijk nummer op te halen. Leg uit
> dat u, omdat u voor haar verantwoordelijk bent, absoluut wilt voldoen
> aan de wettelijke plicht voor haar een basisverzekering af te sluiten
> zodra zij hier woont. Enerzijds een wettelijke verplichting in het
> nieuwe zorgstelsel, anderzijds een verplichting om in aanmerking te
> komen voor een verblijfsvergunning.
> Als het goed is vertelt men u precies welke afspraken gemaakt zijn.
> P.


Conclusie:
U kunt niet aangeven welke de afspraken zijn tussen belastingdienst en
zorgverzekeraars.
U verwijst nu, in tegenstelling tot uw eerdere bericht, niet meer naar
de zorgverzekeraars maar (net als ik deed) naar de belastingdienst.
 #11  
17.01.2007, 18:21
Rob Broere
"Jan M." <> schreef in bericht
news:4266
> Ga je proberen iemand legaal te maken!???
>> "frans" <f.tielens> schreef in bericht

> news:2dc7
> --------------------------------------------------------------------------------
> Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter
> 8092 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
> Download de gratis SPAMfighter vandaag nog!


KIJK!
Die Jan gebruikt hetzelfde spamprogramma!
 #12  
17.01.2007, 18:56
bestweter
"Rob Broere" <email> schreef in bericht
news:48fe
> "Jan M." <> schreef in bericht
> news:4266
> ---------------------------------------------------------------------- ----------
> KIJK!
> Die Jan gebruikt hetzelfde spamprogramma!


Janboel noemt men dat.
 #13  
17.01.2007, 19:27
Patrick
On Wed, 17 Jan 2007 17:19:57 +0100, bestweter wrote:

> Conclusie:
> U kunt niet aangeven welke de afspraken zijn tussen belastingdienst en
> zorgverzekeraars.
> U verwijst nu, in tegenstelling tot uw eerdere bericht, niet meer naar
> de zorgverzekeraars maar (net als ik deed) naar de belastingdienst


Ik heb aangegeven dat er tussen belastingienst en zorgverzekeraars
afspraken gemaakt zijn, waardoor zorgverzekeraars bij de belastingdienst
sofinummers voor hun verzekerden kunnen vragen.

U gelooft gelooft mij niet en ik verwijs u door naar de zorgverzekeraars.

U volgt deze verwijzing niet op en u gelooft mij niet, en ik verwijs u
door naar de belastingtelefoon.

U volgt deze verwijzing niet op en u gelooft mij niet.

Mijn conclusie: u heeft een bord voor uw kop en denkt het beter te weten.

Nog een poging: Kijk op uw polis van 2004, staat daar een sofinummer op?
Kijk op uw huidige polis, staat daar een sofinummer op? Heeft u een
sofinummer doorgegeven?

P.
 #14  
17.01.2007, 19:56
bestweter
"Patrick" <patrickh> schreef in bericht
news:vku1
[..]
> Kijk op uw huidige polis, staat daar een sofinummer op? Heeft u een
> sofinummer doorgegeven?
> P.


De primaire vraag was:
"Kan een Belg/Pool/Keniaan enzv. die in Nederland woont maar niet werkt
een
sofinummer aanvragen/krijgen?"

U reageerde daarop met een verwijzing naar de verplichte zorgverzkering
en
stelde
"Hoewel daar nog geen wettelijke onderbouwing voor is, kan en zal de
verzekeraar een sofinummer / burgerservicenummer aanvragen, en op de
polis
vermelden."
U doet het daarmee voorkomen alsof de verzekeraar de aanvraag van het
nummer
kan doen en dat is pertinent niet zo.

Het is daarom dat ik reageerde met mijn verwijzing naar de procedure
voor het
aanvragen van een sofi-nummer dat tot op heden door de belastingdienst
verstrekt
wordt aan de aanvrager/betrokkene.
 #15  
17.01.2007, 22:31
Patrick
On Wed, 17 Jan 2007 18:56:29 +0100, bestweter wrote:

> dat is pertinent niet zo.


Welles.

> Het is daarom dat ik reageerde met mijn verwijzing naar de procedure
> voor het aanvragen van een sofi-nummer dat tot op heden door de
> belastingdienst verstrekt wordt aan de aanvrager/betrokkene.


Omdat de Zorgverzekeringswet op diverse plaatsen het gebruik van het
BSN/Sofinummer verplicht stelt, en omdat er een groep mensen verplicht
onder de Zorgverzekeringswet valt die zelf geen sofinummer KUNNEN
aanvragen (bv. tewerkstellingsvergunning) is er, totdat de Wabb van kracht
wordt, een regeling getroffen waardoor zorgverzekeraars een sofinummer
voor verzekerden kunnen aanvragen.

Ik heb dat in de praktijk al een aantal keren zien werken. Het blijken ook
echte sofinummers te zijn: het electronisch aanvragen van de zorgtoeslag
(kan ook alleen met sofinummer) lukte in ieder geval.

Dezelfde regeling voorziet ook in de mogelijkheid voor zorgverzekeraars om
sofinummers voor hun clienten te kunnen opvragen.

Op dit moment rammelt het gebruik van het sofinummer wettelijk gewoon
nogal.

P.

Soortgelijke onderwerpen