veit > juridisch

 #1  
26.05.2008, 20:28
Ine
Beste ...,

Laatst kreeg ik een vraag van iemand uit mijn omgeving waar ik niet
direct een pasklaar antwoord op had. Sociale Verzekeringswetten, daar
ben ik nog onbekend mee.
Toch ben ik nieuwsgierig naar hoe e.e.a. nu is geregeld. Misschien kan
een van jullie een wegwijzer voor mij zijn?

De casus is als volgt.

Moeder; ontvangt bijstandsuitkering en valt dus onder de WWB.
Zij heeft drie kinderen, 13, 16 en 20 jaar.
De jongsten gaan nog naar school. De oudste heeft werk en heeft sinds
kort een contract voor onbepaalde tijd aangeboden gekregen (wat
natuurlijk heel mooi is voor hem).

De vraag is...
1. Kan moeder nu gekort worden op haar uitkering omdat haar oudste
zoon werkt? (zijn inkomen is zo'n 1700 euro netto)
2. Heeft het voordelen voor de zoon als hij een postadres neemt? En
welke voordelen levert dit de positie van de moeder dan op?
3. Tot hoe hoog kan de eventuele korting op de uitkering oplopen? Maar
tot een deel, of geheel?

Als het even kan zou ik in uw antwoord graag verwijzingen zien naar de
betreffende wetsartikelen.

Bij voorbaat dank voor de door u genomen moeite,

Met vriendelijke groet,
 #2  
26.05.2008, 20:56
Purgatorio
"Ine" <ineripke> schreef in bericht
news:5d41
[..]
> welke voordelen levert dit de positie van de moeder dan op?
> 3. Tot hoe hoog kan de eventuele korting op de uitkering oplopen? Maar
> tot een deel, of geheel?
> Als het even kan zou ik in uw antwoord graag verwijzingen zien naar de
> betreffende wetsartikelen.
> Bij voorbaat dank voor de door u genomen moeite,

Als het goed is, zal e.e.a. geregeld zijn in de Toeslagenverordening Wet
Werk en Bijstand van de betreffende gemeente.
 #3  
29.06.2008, 12:21
Johannes
"Purgatorio" <purgatorio> schreef in bericht
news:0dc5
> "Ine" <ineripke> schreef in bericht
> news:5d41
> Als het goed is, zal e.e.a. geregeld zijn in de Toeslagenverordening Wet
> Werk en Bijstand van de betreffende gemeente.


Ik ben in deze materie slecht thuis, maar het zou een vreemde zaak zijn als
de zoon, die k geen afdrachtplicht had als moeder gn bijstandsuitkering
had, uiutsluitend omdat zijn moeder nu wl een bijstandsuitkering heeft,
ineens zijn salaris zou moeten aanspreken (en daarmee wellicht zelf
financieel in de knel komen, want hij moet ook zijn financile
verplichtingen nakomen, en moet toch ook iets voor zichzelf op kunnen
bouwen) om feitelijk andermans (moeders) Sociale Dienst te betalen.
 #4  
29.06.2008, 12:58
Onder het plaveisel het moeras
On 26 mei, 19:28, Ine <ineri> wrote:
[..]
> De vraag is...
> 1. Kan moeder nu gekort worden op haar uitkering omdat haar oudste
> zoon werkt? (zijn inkomen is zo'n 1700 euro netto)


Ja. De zoon dient kostgeld te betalen. Dat bedrag wordt in mindering
gebracht op haar uitkering. WWB is een noodvoorziening.

> 2. Heeft het voordelen voor de zoon als hij een postadres neemt? En
> welke voordelen levert dit de positie van de moeder dan op?


Dar is een heel slecht advies. Dan is er sprake van illegale
samenwoning. In dat geval kan de uitkering direct gestopt worden en
teruggevorderd worden. In zijn geheel!

> 3. Tot hoe hoog kan de eventuele korting op de uitkering oplopen? Maar
> tot een deel, of geheel?
> Als het even kan zou ik in uw antwoord graag verwijzingen zien naar de
> betreffende wetsartikelen.

Zie [..]
 #5  
29.06.2008, 13:06
Purgatorio
"Johannes" <j.van.knegsel> schreef in bericht
news:1037
> "Purgatorio" <purgatorio> schreef in bericht
> news:0dc5
> Ik ben in deze materie slecht thuis, maar het zou een vreemde zaak zijn als
> de zoon, die k geen afdrachtplicht had als moeder gn bijstandsuitkering
> had, uiutsluitend omdat zijn moeder nu wl een bijstandsuitkering heeft,
> ineens zijn salaris zou moeten aanspreken (en daarmee wellicht zelf
> financieel in de knel komen, want hij moet ook zijn financile
> verplichtingen nakomen, en moet toch ook iets voor zichzelf op kunnen
> bouwen) om feitelijk andermans (moeders) Sociale Dienst te betalen.

Het is pas vreemd als de zoon geen kost en inwoning betaalt.....
 #6  
29.06.2008, 13:58
willem
"Onder het plaveisel het moeras" <amagonzo> schreef in bericht
news:f5cd
> On 26 mei, 19:28, Ine <ineri> wrote:
> Ja. De zoon dient kostgeld te betalen. Dat bedrag wordt in mindering
> gebracht op haar uitkering. WWB is een noodvoorziening.
>> Dar is een heel slecht advies. Dan is er sprake van illegale

> samenwoning. In dat geval kan de uitkering direct gestopt worden en
> teruggevorderd worden. In zijn geheel!
> Zie [..]


Erg goed gedocumenteerde site is dat. Die zal ik zeker bewaren ingeval ik
er nog eens iemand er mee van dienst kan zijn.
 #7  
29.06.2008, 14:07
Onder het plaveisel het moeras
On 29 jun, 12:58, "willem" <wscharrenb> wrote:
> "Onder het plaveisel het moeras" <amago> schreef in berichtnews:f5cd
>> Erg goed gedocumenteerde site is dat.


Dat vind ik ook. Ik kwam hem bij toeval tegen, vandaag.
 #8  
30.06.2008, 11:52
bestweter
On 29 jun, 11:21, "Johannes" <jvankneg>
wrote:
[..]
> Ik ben in deze materie slecht thuis, maar het zou een vreemde zaak zijn als
> de zoon, die k geen afdrachtplicht had als moeder gn bijstandsuitkering
> had, uiutsluitend omdat zijn moeder nu wl een bijstandsuitkering heeft,
> ineens zijn salaris zou moeten aanspreken (en daarmee wellicht zelf
> financieel in de knel komen, want hij moet ook zijn financile
> verplichtingen nakomen, en moet toch ook iets voor zichzelf op kunnen
> bouwen) om feitelijk andermans (moeders) Sociale Dienst te betalen.-


Inderdaad, u bent slecht thuis in die materie.
Sind de invoering van de Algemene Bijstandswet medio zestiger jaren
is het gezinsinkomen van belang bij de vaststelling van hetgeen door
de gemeenschap wordt bijgedragen aan het levensonderhoud van
medemensen welke zelf niet over "voldoende middelen van bestaan"
beschikken. Dit principe is door de jaren heen, ondanks de nodivge
wijziginge in de regelgeving, tot op de dag van vandaag in stand
gebleven.

Wat is er verder op tegen dat een inwonende zoon met een netto-inkomen
van zowat het dubbele van een bijstandsuitkering opdraait voor zijn
eigen levensonderhoud door middel van een bijdrage in de kosten van de
gemeenschappelijke huishouding?
 #9  
01.07.2008, 19:22
Pac Man
Wat is er verder op tegen dat een inwonende zoon met een netto-inkomen
van zowat het dubbele van een bijstandsuitkering opdraait voor zijn
eigen levensonderhoud door middel van een bijdrage in de kosten van de
gemeenschappelijke huishouding?

Daar is mee mis dat bij degene in kwestie dan niet is vastgelegd welke
huishoudelijke taken hij aan de hand van deze bijdrage dan niet hoeft te
doen.
Als precies is vastgelegd hoe of wat dan is er (vaak) geen probleem. Je kunt
best afspreken wie er wanneer de afwas doet. En er moet ook een afspraak in
staan dat hij bij voldoende extra deelname aan dat huishouden, alle (of een
deel van) het geld dat hij betaald heeft, terug kan krijgen indien blijkt
dat iedereen in die gemeenschap het liet afweten en dat hij ondanks het
betalen alsnog alles zelf moest doen. Dan moet hij zijn geld natuurlijk
terug krijgen, want, en dat weten we allemaal, geld is immers loon voor
verleende arbeid. Dus voor het betalen van dat geld staan er diensten
tegenover. Als ik naar de schoenenmaker ga en daar kapotte schoenen inlever
en de schoenenmaker geef ik de opdracht om die schoenen te moeten laten
maken dan moet ik daar immers k voor betalen. Ik betaal omdat ik iemand
anders aan het werk zet . Dat moet uit dat contract met afspraken over
bijdragen, gedaan voor de kosten van een gemeenschappelijke huishouding.
Zijn die afspraken niet gemaakt, dan zou het ongeldig moeten kunnen worden
verklaard, omdat dan niet duidelijk kan worden gemaakt of alles wel eerlijk
is gegaan. Het geld moet in zulke gevallen dan terug betaald worden.
Desnoods via een deurwaarder. Dat om misbruik zulks tegen te gaan.

Groeten,
Wim
 #10  
02.07.2008, 09:39
Gwenhyffar Milgi
Pac Man wrote:
[..]
> terug krijgen, want, en dat weten we allemaal, geld is immers loon voor
> verleende arbeid. Dus voor het betalen van dat geld staan er diensten
> tegenover.


Ah, dus in jouw optiek is de moeder niets anders dan een inwonende
huishoudster die voor het minderjarige kind in ruil voor wat centjes
hard moet werken?
 #11  
02.07.2008, 12:51
bestweter
On 1 jul, 18:22, "Pac Man "
<nietinoudegroe...@getthepowerpil.invalid> wrote:
[..]
> maken dan moet ik daar immers k voor betalen. Ik betaal omdat ik iemand
> anders aan het werk zet . Dat moet uit dat contract met afspraken over
> bijdragen, gedaan voor de kosten van een gemeenschappelijke huishouding.
> Zijn die afspraken niet gemaakt, dan zou het ongeldig moeten kunnen worden
> verklaard, omdat dan niet duidelijk kan worden gemaakt of alles wel eerlijk
> is gegaan. Het geld moet in zulke gevallen dan terug betaald worden.
> Desnoods via een deurwaarder. Dat om misbruik zulks tegen te gaan.
> Groeten,
> Wim


Ik spreek over een bijdrage in de kosten van de gemeenschappelijke
huishouding, u spreekt slechts over verdeling van huishoudelijke
taken.
Bent u niet een beetje in de war met de WMO?

Overigens, zou het echt zo zijn dat het ontbreken van een overeenkomst
tussen moeder een zoon aan de toepassing van de regeling in de weg
staat? (of begrijp ik uw pleidooi verkeerd?)
 #12  
25.07.2008, 20:51
Ine
On 2 jul, 08:39, Gwenhyffar Milgi <gwenhyf> wrote:
> Pac Man wrote:
>> Ah, dus in jouw optiek is de moeder niets anders dan een inwonende

> huishoudster die voor het minderjarige kind in ruil voor wat centjes
> hard moet werken?


Ho ho ... het gaat hier om meerderjarige kinderen, geen minderjarigen.
Dus ... boven de 18!

Alleen ... waar had ik dat nu ook al weer gelezen???
Ik weet dat ik het ergens in de wetsboeken was tegengekomen, uit mijn
hoofd herinnerend ... de WWB zelf. Als ik het me goed herinner staat
de leeftijd van 18, en anders de term 'meerderjarig', er letterlijk in
genoemd.
Maar goed ... even geen tijd om het op te zoeken. De meeste wetten
online, kennen ook een zoekfunctie, dus daar komen we wel uit dacht ik
zo.

I.i.g., resumerend, bij mijn weten is de regeling echt van toepassing
op meerderjarigen.
 #13  
26.07.2008, 21:05
Gwenhyffar Milgi
Ine wrote:
> On 2 jul, 08:39, Gwenhyffar Milgi <gwenhyf> wrote:
> Ho ho ... het gaat hier om meerderjarige kinderen, geen minderjarigen.
> Dus ... boven de 18!


Dan nog, het principe van het betoog bleef hetzelfde. Als je thuis
woont, dan ben je onderdeel van het gezin en onderdeel van het geheel.
Als je dat niet wilt, dan ga je maar op jezelf wonen.
 #14  
26.07.2008, 21:12
Reddragonf66
On 26 jul, 20:05, Gwenhyffar Milgi <gwenhyf> wrote:
> Ine wrote:
> Dan nog, het principe van het betoog bleef hetzelfde. Als je thuis
> woont, dan ben je onderdeel van het gezin en onderdeel van het geheel.
> Als je dat niet wilt, dan ga je maar op jezelf wonen.- Tekst uit oorspronkelijk bericht niet weergeven -
> - Tekst uit oorspronkelijk bericht weergeven -


Maar ja al die ww cbr what ffer verzekerings gebouwen worden steeds
groter duidelijkheid kan er niet af
Soortgelijke onderwerpen