veit > uitkeringen

 #1  
01.06.2007, 11:23
John
Ik heb al een aantal jaren een (gedeetelijke) uitkering WAO/WAZ. Volgens mij
gaat er nu iets fout.

In mijn beschikking uit 2003 staat bij de WAO een berekening van het
uitkeringsbedrag. Bij de WAZ staat de tekst:
De WAZ wordt niet aan u uitbetaald.
Uw WAZ-uitkering wordt slechts uitbetaald voorzover deze uw herziene
WAO-uitkering overtreft.
Het bedrag aan WAO-uitkering is groter of gelijk aan uw WAZ-uitkering.
Daarom wordt uw WAZ-uitkering niet aan u uitbetaald.

In 2006 heeft er een herkeuring plaatsgevonden, waarbij de uitkering verder
is verlaagd.

Dit jaar heb ik een ongeval gehad. Ten gevolge daarvan is de
arbeidsongeschiktheidsklasse nu met terugwerkende kracht weer verhoogd naar
het niveau zoals dat in 2003 is vastgesteld.

In de beschikking die ik nu heb ontvangen, staat een identieke berekening
van het uitkeringsbedrag voor de WAO, zoals dat in de oude beschikking ook
stond (uiteraard met kleine verschillen door indexering).
Bij de beschikking voor de WAZ staat nu dat de WAZ wordt heropend en ik
krijg met terugwerkende kracht naar de datum van het ongeval een
gedeeltelijke WAZ-uitkering.
Er wordt nu niet gesproken over het niet uitkeren i.v.m. het feit dat de
uitkering WAZ niet plaatsvindt, omdat er al een uitkering WAO wordt gedaan.

Is er nu sprake van een fout in de huidige beschikking?
Of is tussen 2003 en nu de wet op dit punt aangepast?
Als de huidige beschikking correct is, roept het de vraag op, of de oude
beschikking wel juist is.

Ik heb via Google getracht een antwoord op mijn vragen te vinden. Wat ik
daar ben tegengekomen is allemaal te oude informatie.
Wie kan mij helpen??
 #2  
03.06.2007, 22:19
Mr. Blue
> Ik heb al een aantal jaren een (gedeetelijke) uitkering WAO/WAZ. Volgens mij [..]
> uitkering WAZ niet plaatsvindt, omdat er al een uitkering WAO wordt gedaan.
> Is er nu sprake van een fout in de huidige beschikking?
> Of is tussen 2003 en nu de wet op dit punt aangepast?
> Als de huidige beschikking correct is, roept het de vraag op, of de oude
> beschikking wel juist is.
> Ik heb via Google getracht een antwoord op mijn vragen te vinden. Wat ik
> daar ben tegengekomen is allemaal te oude informatie.
> Wie kan mij helpen??


Sterker nog: sedert een aantal jaren betaat de WAZ niet meer. Je zou
deze vraag eens voor kunnen leggen aan je arbeidsdeskundige van het
UWV. Dat is degeen die dit allemaal verzint.
Soortgelijke onderwerpen