veit > microsoft.public.* > microsoft.public.office.access

 #1  
24.08.2004, 13:00
Jan
Hallo allemaal,
Ik maak via Access een pakbon.
Nu is de bedoeling dat op elke krat een sticker geplakt wordt met het
kratnummer, en dat komt dan weer overeen met de gegevens op de pakbon.
Ik heb dus een tabel, en een formulier om de tabel te vullen.
Op het formulier en in de tabel is een veld, beginnummer, en een veld
eindnummer
Ik vul dus op het formulier de gegevens in die voor alle kratten gelijk
zijn, en geeft dan het beginnummer, en eindnummer in.

Nu wil ik een knop op het formulier zetten, die dan de stickers gaat
printen.
Op elke sticker zijn dus alle gegevens het zelfde, alleen moet het
volgnummer telkens 1 hoger zijn.
Op de eerste sticker moet dus komen te staan, kratnummer 1, inhoud, etc
Op sticker 2
Kratnummer 2, inhoud.

de code onder de knop moet dus het aantal stickers berekenen,aan de hand van
de gegevens eind en beginnummer op het formulier, en dan de stickers printen
met de juiste volgnummers

In excel doe ik dat via een loop, waarbij de beginwaarde, en eindwaarde uit
een cel worden gehaald, en het kratnummer steeds 1 hoger wordt.
via deze code, waarbij blad2 dan het layout voor de sticker is.

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim begin As Integer
Dim einde As Integer
Dim teller As Integer

Sheets("Blad1").Select
Sheets("Blad1").Range("E2").Select
beginnummer = ActiveCell.Value
Sheets("Blad1").Range("E3").Select
eindnummer = ActiveCell.Value

For teller = beginnummer To beginnummer + eindnummer - 1
Sheets("Blad2").Select
Sheets("Blad2").Range("E2").Select
ActiveCell.Value = beginnummer
Sheets("Blad2").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut
beginnummer = beginnummer + 1
Next teller

Ik wil echter overgaan naar access, en vraag mij af of dit in access ook
mogelijk is.
Ik heb hier wel 1000 pagina's help, maar dit kan ik er niet in vinden :-)

b.v.b dank voor de hulp

Jan
 #2  
24.08.2004, 14:17
XPS35
Jan wrote:

[..]
> Ik wil echter overgaan naar access, en vraag mij af of dit in access ook
> mogelijk is.
> Ik heb hier wel 1000 pagina's help, maar dit kan ik er niet in vinden :-)
> b.v.b dank voor de hulp
> Jan

M.i. kan je dat in Access het eenvoudigst oplossen met een tijdelijke
tabel. Op je form zet je dan een knop waar je iets als de volgende code
onder zet:

Dim Tel As Long
DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM Tijdelijk"

For Tel = Me.Van To Me.TM
DoCmd.RunSQL "INSERT INTO Tijdelijk VALUES ('" & Me.Naam & "', '" &
_
Me.Adres & "','" & Me.Omschrijving & "'," & Tel & ")"
Next

DoCmd.OpenReport "Labels", acPreview

(veldnamen heb ik voor het voorbeeld uiteraard verzonnen)

Het (etiketten) rapport "Labels" baseer je op de tabel "Tijdelijk". Die
tabel bevat alle (relevante) velden uit de echte tabel m.u.v. het Van en
T/M veld. Wel zit er een extra veld "Nummer" in.
 #3  
24.08.2004, 17:54
Jan
"XPS35" <xps35> schreef in bericht
news:4056
[..]
> Het (etiketten) rapport "Labels" baseer je op de tabel "Tijdelijk". Die
> tabel bevat alle (relevante) velden uit de echte tabel m.u.v. het Van en
> T/M veld. Wel zit er een extra veld "Nummer" in.
>> --

> Groeten,
> Peter


Bedankt voor je info, ik zal eens kijken of ik het voor elkaar kan krijgen
met deze hulp

Jan
 #4  
28.08.2004, 20:08
Jan
"XPS35" <xps35> schreef in bericht
news:4056
[..]
> DoCmd.OpenReport "Labels", acPreview
> (veldnamen heb ik voor het voorbeeld uiteraard verzonnen)
> Het (etiketten) rapport "Labels" baseer je op de tabel "Tijdelijk". Die
> tabel bevat alle (relevante) velden uit de echte tabel m.u.v. het Van en
> T/M veld. Wel zit er een extra veld "Nummer" in.
>Peter, ik ben even bezig geweest met deze code, maar hoe kan ik nu het

volgnummer in het veld Nummer krijgen?,
Ik kan wel de gegevens naar de nieuwe tijdelijke tabel krijgen, maar dan heb
ik nog geen volgnummer in het record staan.
Ik laat in VBA de volgnumers aanmaken, maar nu nog samen met de andere
gegevens wegschrijven.
Ik had deze code even om te proberen, maar dan krijg ik een schermpje om de
parameter voor volgnummer in te geven.

Private Sub Knop23_Click()
Dim volgnummer As Long
volgnummer = 3
DoCmd.RunSQL "INSERT INTO Tijdelijk (volgnummer) (volgnummer);"

Bij het wegschrijven krijg ik ook elke keer een waarschuwingsscherm, je
staat op punt een record weg te schrijven etc etc.
Is dat ook uit te zetten in de code?

b.v.b dank voor de info

Jan
[..]
Soortgelijke onderwerpen