veit > microsoft.public.* > microsoft.public.office.excel

 #1  
10.12.2006, 21:59
Excle opent, maar toont niets op scherm
Ik wil een excel-bestand met een x-aantal werbladen 1 voor 1 kopieren naar
andere bestanden. Dus eerst werkblad 1 kopieren naar een nieuw bestand. Dit
nieuwe bestand krijgt dan 1 werkblad en de bestandsnaam moet dezelfde naam
krijgen als het werkblad. Vervolgens het tweede werkblad kopieren naar een
nieuw bestand en het bestand moet dezelfde naam krijgen als het werkblad.
Enzovoorts voor de overige werkbladen.
Met VBA heb ik de volgende problemen:
1. Het geven van de bestandsnaam die hetzelfde is als het gekopieerde
werkblad.
2. Het vervolgens kopieren van het volgende werkblad.

Heeft iemand suggesties?
Willie
 #2  
11.12.2006, 20:27
maurrieske
Probeer deze code eens. Bij mij werkt het. Alleen even een waarschuwing
vooraf, bestanden worden zonder meer overschreven door de regel
"Application.ScreenUpdating = False" en de bestanden worden opgeslagen in de
map waar het bestand met de code zelf opgeslagen is (het bestand met de code
moet eerst opgeslagen worden).

Sub kopiereren()
st_pad = ActiveWorkbook.Path & "\"
For int_i = 1 To Sheets.Count
st_bestandnaam = Sheets(int_i).Name
If Sheets(int_i).Visible = True Then
Sheets(int_i).Copy
Application.ScreenUpdating = False
ActiveWorkbook.SaveAs st_pad & st_bestandnaam
ActiveWorkbook.Close
Application.ScreenUpdating = True
End If
Next
End Sub

Maurrieske

"Excle opent, maar toont niets op scherm"
<Excleopentmaartoontnietsopscherm> schreef in
bericht news:623a
[..]
Soortgelijke onderwerpen