veit > microsoft.public.* > microsoft.public.office.access

 #1  
30.05.2009, 18:47
Egbert
Om van seconden naar uren te gaan gebruik ik onderstaande functie.
Dit werkt goed als ik met hele uren werk maar zodra ik met minuten ga werken
klopt de berekening niet meer.
Ik hoop dat iemand mij even raad kan geven.
B.v.d Egbert

Function SecNaarTijd(Secondes As Long) As String
Dim Uren As Long
Dim Min As Long

Uren = Int(Secondes / 3600)
Secondes = Secondes - (3600 * Uren)
Min = Int(Secondes / 60)
Secondes = Secondes - (60 * Min)

SecNaarTijd = Uren & ":" & Format(Min, "00")

End Function
 #2  
30.05.2009, 19:00
Egbert
Ik heb het inmiddels gevonden. Twee velden verkeerd om gezet.
Gr. Egbert

"Egbert" schreef:
[..]
 #3  
30.05.2009, 20:18
]-[oRus
Egbert vertrouwde ons het volgende toe:

[..]
> Secondes = Secondes - (60 * Min)
> SecNaarTijd = Uren & ":" & Format(Min, "00")
> End Function


Dat kan eenvoudiger en met als resultaat een echte tijdwaarde.
Een uur is 1/24 dag, dus om van secondes naar een dagwaarde te komen,
hoef je alleen te delen.
TIJD=SEC/60/60/24 ofwel TIJD=SEC/3600/24 ofwel TIJD=SEC/86400.
Opmaken als tijd en je hebt je resultaat.
Wil je echt een tijdSTRING hebben, kan je met Format(TIJD,"hh:mm") wel
een eind komen.
Wil je perse een functie, dan krijg je dus

Function SecNaarTijd(Secondes As Long) as Long
SecNaarTijd=Secondes/86400
End Function
 #4  
30.05.2009, 23:11
Egbert
Ik ga het allemaal uitproberen.
Bedank voor de suggesties.
M.v.g. Egbert

"]-[oRus" schreef:
[..]
Soortgelijke onderwerpen