veit > financieel.* > financieel.belastingen

 #1  
15.03.2005, 21:37
Mike
Hallo allemaal,

Ik heb onlangs een hypotheek afgesloten met daarbij een zogenaamde
'hypotheekbescherming'. Dat wil zeggen dat er bij ziekte een vast bedrag per
maand wordt uitgekeerd volgens de polisvoorwaarden. De eenmalige koopsom
hiervan bedroeg bijna EUR 2000,-. Is deze koopsom een aftrekpost eigenlijk
een aftrekpost die ik op kan voeren? Bij de belastingaangiftesoftware 2004
kan je wel ergens "premies voor inkomensvoorziening" invullen.

Oh ja, en nog een vraag, tot hoeveel jaren terug kan je je aangifte nog
wijzigen? (je bent bijvoorbeeld al een paar jaar een aftrekpost vergeten) En
hoe wijzig je dan je aangifte? Deze gewon opnieuw versturen met het
aangifteprogramma van dat jaar?

Alvast bedankt voor reakties!!

Groeten, Mike
 #2  
15.03.2005, 22:16
Mike
Wat ik nog vergeten was te vermelden: de koopsom van de hypotheekbescherming
is meegefinancierd in de hypotheek.

Groeten,
Mike
 #3  
17.03.2005, 09:02
Bas
"Mike" <mike> schreef in bericht
news:514c
[..]
> aangifteprogramma van dat jaar?
> Alvast bedankt voor reakties!!
> Groeten, Mike


Alleen het arbeidsongeschiktheidsgedeelte van de premie is fiscaal
aftrekbaar. Hou er wel rekening mee dat een eventuele uitkering dan belast
is.

Groet,
Bas Perik
 #4  
17.03.2005, 19:29
B 52
"Mike" <mike> schreef in bericht
news:514c
[..]
> aangifteprogramma van dat jaar?
> Alvast bedankt voor reakties!!
> Groeten, Mike

Hebben ze die oude koe ook al weer van stal gehaald? Jaren geleden was het
de Westland-Utrecht...Uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. En wie
bepaalt dat? De verzekeringsmaatschappij natuurlijk...Die hebben eigen
artsen...
 #5  
17.03.2005, 19:58
E. Loekemeijer
Hypotheekbescherming is een dure grap
de Volkskrant, Economie, 10 mei 2003 (pagina 26)
Door Merijn Rengers
Verzekeringen tegen financiŽle tegenwind zijn in opkomst. Het meeste profijt
trekken
de verschaffers.
Economische onzekerheid is eng voor huizenkopers. Wie een flinke hypotheek
heeft, zit
namelijk niet te wachten op werkloosheid, langdurige ziekte, of andere
ellende. Economische
onzekerheid is echter nog vele malen enger voor de verstrekkers en verkopers
van
hypotheken. Die zien namelijk hun provisies en inkomstenstromen gestaag
opdrogen.
De oplossing voor de financiŽle instellingen is verrassend simpel: speel in
op de angst van
consumenten, en probeer daar zoveel mogelijk aan te verdienen. Zie hier de
verklaring voor
de snelle opkomst van allerhande verzekeringen die huizenbezitters moeten
behoeden voor
de gevaren van inkomensachteruitgang. Want dat is in feite waar de polissen
en constructies
als de Veilig Wonen Hypotheek (SNS), de Beschermingshypotheek (Rabo), De
Woonlastenbeschermer (Postbank) en Zeker Wonen - Eigen Woning (de
Hypotheker) op
neerkomen.
Huizenbezitters die zo'n risicoverzekering op het oog hebben, kunnen kiezen
uit verschillende
varianten, afhankelijk van de gedekte risico's (arbeidsongeschiktheid,
werkloosheid,
overlijdensrisico), de gewenste duur ervan en de hoogte van de eventuele
uitkering.
De verzekeraars vergeten bij deze verzekeringen de eigen portemonnee en die
van hun
tussenpersonen niet. Zo betaalt de SNS-bank de intermediairs 40 procent
commissie als zij
zo'n verzekering aan de man brengen. Volgens de bank is deze commissie
marktconform. En
inderdaad. De Hypotheker krijgt van de gespecialiseerde verzekeraar Cardif
35 procent
provisie voor deze verzekeringen. De Rabobank zit naar eigen zeggen 'lager'
met de provisie,
maar wil niet zeggen hoeveel zij uitkeert. Volgens een woordvoerder moet de
bank 'wel
concurrerend blijven.'
De hoge provisies hebben een direct gevolg voor de kwaliteit van de polis:
elke euro die aan
de tussenpersonen wordt uitgekeerd, komt namelijk niet bij de polishouders
terecht. 'De
adviseurs die zo'n polis aanprijzen als waterdichte verzekeringsoplossing
beogen hiermee
vermoedelijk meer de eigen hypotheeklasten te beschermen dan die van de
klant', stelt
Edmond Hilhorst van de financiŽle vergelijkingssite Independer.nl.
Om dit punt te illustreren analyseerde Independer de dekking van de
hypotheekbeschermingspolissen van onder meer marktleider Cardif. Cardif
verkoopt deze
polissen in allerlei varianten via verschillende intermediars. Volgens
Independer sluit Cardif
veel psychische aandoeningen en moeilijk aantoonbare rugklachten uit in de
arbeidsongeschiktheidsdekking. Juist dat zijn veel voorkomende oorzaken van
arbeidsongeschiktheid. 'Je moet zo'n verzekering doorgaans niet willen',
stelt Hilhorst. 'Wij
raden het onze klanten sterk af.'
De woonverzekeringen kosten - afhankelijk van het smaakje - enkele duizenden
euro's
ineens, of een paar eurotientjes per maand gedurende de looptijd van de
polis. Meestal
kiezen consumenten voor die eerste mogelijkheid. In verzekeringsjargon heet
dit het betalen
via een koopsom. Consumenten lenen het bedrag voor de koopsom samen met de
euro's die
bedoeld zijn is voor de aankoop van de woning. Deze vorm van financiering is
voor deze
groep klanten aantrekkelijk omdat zij de rente die ze over het
verzekeringsdeel betalen
kunnen aftrekken van de belastingen.
Eigenlijk mag dat niet, omdat de hypotheekrenteaftrek exclusief bedoeld is
voor leningen ten
behoeve van de eigen woning, en verzekeringspremies horen daar niet bij. Die
zijn in
sommige gevallen - als het premies voor het afdekken van de risico's van
arbeidsongeschiktheid betreft - wel apart aftrekbaar, maar zeker niet via de
hypotheeksom.
Volgens Karel Schiffer, directeur van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG),
slipt dit er bij
de belastingdienst doorheen.'Inspecteurs maken de uitsplitsing naar
verzekeringsdeel en
lening voor de woning helemaal niet. Het loopt dus gewoon mee in de
hypotheekrenteaftrek.
Daar ben ik van overtuigd', stelt Schiffer. De NHG is een door de overheid
ondersteunde
garantieregeling voor woningen tot 225 duizend euro.
De vele kleine lettertjes en de hoge kosten van de woonlastenverzekeringen
zijn Schiffer wel
een doorn in het oog. De NHG heeft daarom een eigen risicobescherming
ontwikkeld, die zij
in de toekomst gratis wil aanbieden aan de deelnemers aan de NHG.
Kern van het voorstel, dat nu beoordeeld wordt door het ministerie van VROM
en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, is om eigen huis bezitters die in
finanicŽle
problemen zitten, tijdelijk geld voor te schieten.
'Wij verwachten de komende tijd extra schades, omdat mensen in de huidige
conjunctuur
eerder werkloos worden', aldus Schiffer. 'Als mensen acht of negen maanden
hun
hypotheeklasten niet kunnen opbrengen, gaan we in het huidige stelsel over
tot gedwongen
verkoop. We voorzien bovendien problemen met echtscheidingen nu de
woningprijzen
nauwelijks meer stijgen.' De NHG stelt nu voor om huizenbezitters in
financiŽle nood een
aantal jaar lagere maandlasten te laten betalen.
Lukt het de kopers in nood om in deze periode financieel boven Jan te
geraken, dan telt de
NHG de voorgeschoten bedragen op bij de resterende lening. Zo niet, dan gaat
zij alsnog tot
gedwongen verkoop over. 'Wij verwachten dat in ons voorstel het aantal
gedwongen
verkopen op termijn daalt. Daardoor kunnen we deze woonlastenregeling straks
gratis
aanbieden.'
Provisie en paniek verkoopwapens
De correspondentie tussen bank of verzekeraar en tussenpersoon geeft een
ontnuchterend
beeld van van hoe financiŽle producten verkocht worden. Neem de SNS Veilig
Wonen
Hypotheek. De bank meldt hierover aan haar tussenpersonen: 'In iedere
offerte wordt vanaf
heden melding gemaakt van de SNS Woonlastenverzekering.'
Mocht de klant geen behoefte hebben aan de verzekering verzoekt de bank de
tussenpersoon 'vriendelijk de betreffende zin in de offerte door te strepen,
en door de klant bij
te laten paraferen.' Dat dit echter niet de bedoeling is, blijkt uit de
uitsmijter van de toelichting:
'De provisie voor de SNS Woonlastenverzekering bedraagt 40 procent van de
koopsom of 1e
jaarspremie. Wij wensen u veel succes met de verkoop.'
Met deze 40 procent zijn we er overigens nog niet. De SNS-bank verkoopt de
verzekering
namelijk weer via een volgende tussenpersoon aan het Engelse Cassidy Davis
Europe BV.
Die stalt de verzekering uiteindelijk bij het Engelse Lloyds.
Ook Cardif, die onder meer via de Hypotheker en DSB-dochters als Frisia en
Postkrediet
verzekeringen verkoopt, laat weinig onduidelijkheid bestaan over hoe
winstgevend de
polissen zijn voor de verkopers.
De verzekeraar raadt tussenpersonen aan de berichten over de oplopende
werkloosheid te
gebruiken bij de verkoop van haar polissen: 'Deze berichten onderstrepen de
toenemende
behoefte aan een hypotheekbescherming bij uw klanten en zijn dus enorme
kansen voor uw
advies!'
Cardif biedt daarom de tussenpersoon cursussen aan, en daar moet het
gebeuren: 'U wordt
weer commercieel op scherp gezet en bijgepraat over de huidige stand van
zaken m.b.t. de
sociale (on)zekerheden, zodat u het maximale aan rendement uit onze
hypotheekbescherming kan halen.'
Copyright: Rengers, Merijn
 #6  
21.03.2005, 22:53
Jan van Aalderen
Mike wrote:
> Hallo allemaal,
> Ik heb onlangs een hypotheek afgesloten met daarbij een zogenaamde
> 'hypotheekbescherming'. Dat wil zeggen dat er bij ziekte een vast bedrag per
> maand wordt uitgekeerd volgens de polisvoorwaarden. De eenmalige koopsom
> hiervan bedroeg bijna EUR 2000,-. Is deze koopsom een aftrekpost eigenlijk
> een aftrekpost die ik op kan voeren? Bij de belastingaangiftesoftware 2004
> kan je wel ergens "premies voor inkomensvoorziening" invullen.


Of die premie aftrekbaar kan zijn, hangt mede af van de vraag of die als
lijfrentepremie beschouwd kan worden. Ik denk, dat het eerder een
schadeverzekering is dan een inkomensvoorziening. Zulke twijfelgevallen
kun je het beste gewoon navragen bij de fiscus.

Alleen heb je dan wel kans, gezien het meefinancieren, dat het op die
post betrekking hebbende deel van de rente niet aftrekbaar blijkt als je
eenmaal een ambtenaar wakker hebt geschud, zijnde geen deel van de rente
over de financiering van de eigen woning.

> Oh ja, en nog een vraag, tot hoeveel jaren terug kan je je aangifte nog
> wijzigen? (je bent bijvoorbeeld al een paar jaar een aftrekpost vergeten) En
> hoe wijzig je dan je aangifte? Deze gewon opnieuw versturen met het
> aangifteprogramma van dat jaar?


Zie [..], daar staat dat vast wel. Als je al
een definitieve aanslag hebt gehad, zal de inspecteur wellicht alleen
nog ambtshalve kunnen corrigeren.
 #7  
24.03.2005, 08:32
EZLN
> Mike wrote:

> > Ik heb onlangs een hypotheek afgesloten met daarbij een zogenaamde
> > 'hypotheekbescherming'. Dat wil zeggen dat er bij ziekte een vast bedrag per
> > maand wordt uitgekeerd volgens de polisvoorwaarden. De eenmalige koopsom
> > hiervan bedroeg bijna EUR 2000,-. Is deze koopsom een aftrekpost eigenlijk
> > een aftrekpost die ik op kan voeren? Bij de belastingaangiftesoftware 2004
> > kan je wel ergens "premies voor inkomensvoorziening" invullen.


De premie (of het deel ervan) dat is betaald ivm. het ondervangen van
arbeidsongeschiktheid is aftrekbaar onder inkomensvoorzieningen.
Soortgelijke onderwerpen